کیت ادواردز، سردبیر IGDA، از سمت خود کناره‌گیری کرد

به گزارش روابط عمومی IGDA، خانم کیت ادواردز، سردبیر IGDA امروز از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او پس از پنج سال فعالیت مستمر و مفید در IGDA امروز به‌صورت رسمی از سمت خود کناره‌گیری کرد و Trent Oster مدیر عامل شرکت Beamdog تا انتخاب سردبیر، به‌صورت موقت جانشین او خواهد بود.

خانم کیت ادواردز در این پنج سال فعالیت خود، کارهای درخشانی از جمله افزایش شعبه‌های IGDA در سایر کشورها همانند بنگلادش، ایران، مصر و… انجام داد و باعث شد تا حمایت از بازی‌سازها در اکثر کشورها به شکل ساختار یافته‌ای انجام شود. ایشان پس از اعلام کناره‌گیری خود گفت:

برای من افتخار بزرگی بود تا بتوانم به بازی‌سازها کمک کنم و امیدوارم تمامی آن‌ها به موفقیت برسند. همچنین می‌خواهم از تمامی کارمندان، اعضا و دوستانم در IGDA کمال تشکر را داشته باشم. مطمئن باشید من موفقیت‌های ان اجتماع بزرگ را همیشه پیگیری خواهم کرد.

مجله بازینامه نیز، در نخستین شماره خود مصاحبه‌ای اختصاصی با خانم کیت ادواردز صورت داده بود که می‌توانید آن را از اینجا مطالعه کنید.