3ca7c4b5d355560c1c45165bfab0f72f_XL

بررسی بازی «مگنیس»

محدودیت‌های زیاد برای بازی‌سازان داخلی موجب شده تا بسیاری برای …
fight

بررسی بازی «شاهین»

شبیه ساز جنگ‌ هوایی و کنترل هواپیما از آن دست سبک‌هایی‌ست که محبو…