جلد شماره سیزدهم مجله بازینامه مشخص شد

به پایان سال نزدیک شدیم، و نوبت به انتشار دومین ویژه‌نامه نوروز مجله بازینامه رسید. با توجه به اینکه ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران اسفند ماه برگزار شد، گزارش مفصلی از این جشنواره و همین‌طور برترین بازی‌های سال ایران داریم. در کنار آن مطالب آموزشی و دیگر مقالات نیز به همان ترتیب همیشگی منتشر می‌شوند. در ادامه می‌توانید جلد ویژه‌نامه نوروزی مجله بازینامه را مشاهده کنید:

13