جلد شماره دوازدهم مجله بازینامه مشخص شد

از شماره پیش بود که تصمیم گرفتیم در کنار مطالب آموزشی توجه ویژه‌ای به بازی‌های مستقل داخلی و خارجی داشته باشیم و آن‌ها را معرفی کنیم. همان‌طور که از تصویر جلد پیداست، پرونده این شماره به بازی ایرانی مموراندا و همین‌طور بازی Her Story اختصاص یافته است. مقالات آموزشی نیز همانند همیشه در مجله حضور دارند. شماره دوازدهم مجله فردا شب منتشر خواهد شد.

12