کالبدشکافی

بسیاری از بازی سازان دنیا، پس از انتشار بازی خود دست به ارائه مقاله و یا کنفرانسی زده که در آن به بیان نقاط قوت و ضعف کار خود می پردازند. به این عمل اصطلاحا عنوان کالبد شکافی داده و دلیل آن نیز این است که بازی ساز، خود به شکافتن جسد بازی خود و بررسی دقیق و موشکافانه مشکلات و دلایل آن ها می پردازد. مطالعه این کالبد شکافی ها، برای سایر بازی سازان بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چرا که با کسب تجربه دیگران، از مشکلات پیش رو آگاهی بیشتری به دست آورده و سعی خواهد کرد در روند کار خود، از چنین اشتباهاتی بپرهیزد و به اصطلاح از تجربه دیگران پند گیرد.

یکی از بخش های اصلی مجله تخصصی آموزشی-تخصصی بازینـــــامه این است که به ترجمه بسیاری از این مقالات پرداخته و آن ها را در اختیار مخاطبین خود قرار دهد.