میثم جوکار

میثم جوکار

تحریریه

سوابق تحصیلی:
کارشناس مهندسی نرم‌افزار
کارشناس شبکه
سوابق کاری:
مسئول فرهنگی مراکز فرهنگی و هنری