مسعود آذرباد

مسعود آذرباد

تحریریه

سوابق تحصیلی:
لیسانس فلسفه
فیلم سازی - انجمن سینمای جوانان ایران
طراحی بازی - انستیتو بازی سازی
سوابق کاری:
ساخت چندین فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن
مدرس فیلمسازی - انجمن سینمای جوانان ایران
سردبیر - سایت هنر متعالی
دبیر بخش نمایش و گرافیک - سایت هنر متعالی