شماره پنجم بازینامه منتشر شد.

کاور شماره پنجم

بازینــــــامه به پنجمین ایستگاه خود رسید. بار دیگر فرصتی پیش آمد تا پیشکشی تقدیم شما خوانندگان عزیز کنیم. دیگر به سختی‌ها فکر نمی‌کنیم و تنها هدف پیش‌رویمان راضی نگه داشتن مخاطبان فرهیخته‌مان است. پرونده این شماره نیز بسته شد و تمام تلاش خود را کردیم تا مطلب مفیدی را ارائه دهیم. همانند هر شماره، این‌بار نیز اکثر مقالات جنبه آموزشی دارند و مجله ماهیت خود را حفظ کرده است. بسیاری از مخاطبان درخواست‌های زیادی در رابطه با اضافه شدن بخش‌های مختلف به مجله را داشته‌اند که در حال بررسی آن‌ها هستیم.
حال شماره پنجم پیش‌روی شما عزیزان است و امید است مطالب مثمر ثمر واقع شوند و شما بزرگواران از این شماره نیز راضی باشید. مانند همیشه، منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.