سپهر ترابی

[av_team_member name=’سپهر ترابی’ job=’مدیر مسئول’ src=’http://www.bazinameh.org/wp-content/uploads/2015/08/sepehr-torabi-400×400.jpg’ attachment=’4049′ attachment_size=’thumbnail’ description=’سوابق تحصیلی:
دانشجوی مهندسی نرم افزار – دانشگاه زند شیراز
طراحی بازی – انستیتو ملی بازی سازی

سوابق کاری:
مدیر سایت – کلاب بازی
دبیر تحریریه – مجله الکترونیکی ایده بازی
تحریریه – سایت و مجله الکترونیکی گیم سایدرز
تحریریه – سایت تکین گیم
دبیر تحریریه – مجله الکترونیکی گیم سورس
تحریریه – نشریه بازینما
تحریریه – انجمن ورزش ها و بازی های الکترونیک’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]