دانلود موسیقی The Last of Us LeftBehind
دانلود موسیقی متن TLOU

مجموعه موزیک های بازی The Last of Us یا به اختصار TLOU ، از کاملترین مجموعه های منتشر شده در این بازی می‌باشد ، و بخاطر محبوبیت بالای این بازی در بین بازی بازان ایرانی ، برآن شدیم تا تمامی مجموعه موسیقی این بازی را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دهیم ، با بازینامه همراه باشید .

دانلود موسیقی The Last of Us

 • لیست موزیک ها

  The Quarantine Zone (20 Years Later)

  The Hour

  The Last of Us

  Forgotten Memories

  The Outbreak

  Vanishing Grace

  The Hunters

  All Gone

  Vanishing Grace (Innocence)

  By Any Means

  The Choice

  Smugglers

  The Last of Us (Never Again)

  The Last of Us (Goodnight)

  I Know What You Are

  Home

  Infected

  All Gone (Aftermath)

  The Last of Us (A New Dawn)

  All Gone (No Escape)

  Vanishing Grace (Childhood)

  The Path

  All Gone (Alone)

  Blackout

  The Way It Was

  Breathless

  The Last of Us (You and Me)

  All Gone (The Outside)

  The Path (A New Beginning)

  Returning

دانلود موسیقی The Last of Us Left Behind

 • لیست موزیک ها

  Fleeting

  All Gone (Seasons)

  Evasion

  All Gone (Partners)

  Cause and Effect

  All Gone (Reunion)

  Stalking

  Left Behind (Together)

  The Capitol

  Head Rush

  Wandering

  All Gone (Overcome)

  Unstable

  The Last of Us (Astray)

  Answers

  Drawn In

  Apprehension

  The Path (Vacant)

  Convergence

   Shadows

  No Mercy

  Fleeting (Affection)

  Extinction

  Consumed

  Left Behind