جلد شماره هفتم مجله بازینامه مشخص شد

پس از سختی‌های بسیاری که تیم بازینامه متحمل و حاشیه‌های گوناگونی که گریبان‌گیر مجله مستقل بازینامه شد، پس از دو ماه مشکلات فراوان، سرانجام به انتشار شماره هفتم نزدیک شدیم. حال که نزدیک به انتشار شده‌ایم، نوبت معرفی جلد شماره جدید است. پرونده و تحلیل این شماره، مربوط به بازی «ندای وظیفه ۴: جنگاوری نوین» است. از همین‌رو تصویر جلد مربوط به این بازی می‌شود. مقالات آموزشی که ارائه آن‌ها هدف اصلی ما است، به قوت خود باقی مانده‌اند و در این شماره نیز با مطالب آموزشی متنوعی در خدمتتان خواهیم بود. شماره هفتم مجله بازینامه، تا پایان تیر ماه منتشر خواهد شد.

cover