جلد شماره سوم مجله بازینامه مشخص شد

دیگر چیزی تا اول آذر نمانده و همانطور که قول داده بودیم مجله اول آذر ماه آماده‌ی دانلود می‌باشد. حال جلد مجله حاضر شده که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید. با توجه به اینکه پرونده اصلی مجله مربوط به بازی آخرین ما است تصویری از این بازی را به عنوان جلد شماره سوم انتخاب کردیم. در این شماره نیز همانند دو شماره قبلی تمرکز اصلی بر بروی مبحث بازی‌سازی است و مطالب بسیار مفیدی را فراهم کرده‌ایم. از این پس نیز بخش تکنولوژی مجله به طور منظم فعالیت خواهد کرد و تازه‌های تکنولوژی شما را مطلع خواهد کرد.

cover_02_23-01