جلد شماره دهم مجله بازینامه مشخص شد

خوشحالیم که باز هم توانستیم یک شماره دیگر را برای شما دوستان عزیز آماده کنیم. شماره دهم از مجله بازینامه را می‌توانید امروز ساعت ۱۸ از سایت دانلود کنید.از این شماره سعی کرده‌ایم به ریشه‌های مجله برگردیم و اخبار و دانش صنعت بازی‌سازی را بیشتر از پیش پوشش دهیم که امیدوارم مورد قبول شما دوستان عزیز قرار بگیرد. می‌توانیم این نوید را به شما بدهیم که از این شماره آخرین روز هر ماه مجله بازینامه منتشر خواهد شد.

10