جشنواره ای که در حاشیه ی یک رویداد دانشجویی برگزار شد!

چندی پیش دومین جشنواره موبایل شریف توسط دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد و مجله تخصصی آموزشی بازینامه نیز افتخار حمایت رسمی از این رویداد را داشت. البته این جشنواره به عنوان یک بخش جناحی از مسابقات روباتیک شریف کاپ برگزار شد و در نهایت، در تاریخ سوم مهرماه، اختتامیه این جشنواره، به همراه اختتامیه مسابقات روباتیک برگزار شد و برترین ها معرفی شدند.
توضیحات کامل و گزارش ویژه از اختتامیه این رویداد را در شماره دوم بازینامه بخوانید.