بازینـــــامه به طور رسمی به حامیان دومین جشنواره موبایل شریف پیوست

طبق صحبت های انجام شده با مسئولان برگزاری دومین جشنواره موبایل شریف، مجله “بازینامه” به طور رسمی به جمع حامیان این جشنواره پیوست.

این جشنواره توسط دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری است و تا به حال آثار زیادی برای آن ها ارسال شده است.لازم به ذکر است که اختتامیه جشنواره روز سوم مهر ماه در دانشگاه شریف برگزار خواهد شد.