آرمین احمدی

آرمین احمدی

تحریریه

سوابق تحصیلی:
کارشناسی: مهندسی نرم افزار
(دانشگاه صدرالمتالهین)
دروس اصلی پاس شده : برنامه نویسی
مقدماتی c# ، ساختمان داده ها ،
برنامه نویسی پیشرفتهjava و ...

سوابق کاری:
تعمیرات نرم افزاری- آزاد- تهران { ۷ / ۹۳ { الی } ۱۱ / ۹۳ }
طراح مراحل اسپریس پویانما تهران{ ۱۲ / ۹۴ { الی } حال حاضر}
مهارتهای نرم افزاری
تسلط کامل به محیط ویندوز و اینترنت ، تسلط بر محیط CSS , html
visual studioوC# ,ASP.net، تسلط نسبی بر Adobe Photoshop ، تسلط نسبی بر
Microsoft Office ، تسلط نسبی بر NetBeans ،آشنایی نسبی با Linux ، کانفیگ
مودم و ....